Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Gallsopp

Vetenskapligt namn:
Tylopilus felleus
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Tall och granskog

En ljusbrun gråaktig svamp som smakar mycket beskt. Hatten är 5-13 cm bred och ljusbrun, gråaktig matt och torr, senare utbredd och mjuk. Hattens undersida är som fullväxt svagt rosa. Svampen har likt stensoppen (Boletus edulis) ett nätmönster uppe på stammen. Skillnaden är den att stensoppens nätmönster är helvitt, medan gallsoppens har en ljusbrun färg.

Svampen smakar så beskt att det är dess besta kännetecken. Om svampen blandas med matsvampar, förstör den varje tillrättning.