Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Sandsopp

Vetenskapligt namn:
Suillus variegatus
Ätbarhet:
** God matsvamp
Vegetation:
Tall och granskog

Den här soppen växer med tall och trivs på tallhedar och bergig barrskog med renlav, förekommer även i mossig barrskog. Svampen har karaktäristiska små mörka prickar på hatten. Hatten är välvd till utbredd, gulbrun, med små mörka fjäll. Rören är mörka, grågula till gulbruna, ofta med rödbruna mynningar, vid beröring ofta blånande. Foten med samma färg som hatten, utan ring. Köttet gulvitt, vid snitt ofta blånande.