Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Prickmusseron

Vetenskapligt namn:
Tricholomopsis rutilans
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Gräsmattor och ängar

Hatten 8 - 15 cm bred, och köttig. Skivorna är klargula. Stammen har samma färg som hatten. Svampen växer typiskt på stubbar av ruttna barrträd ofta knippvis. Svampen smakar bäskt och passar inte som matsvamp.