Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Stubbmusseron

Vetenskapligt namn:
Tricholomopsis decora
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barrskog

Den här medelstora skivlingen växer på rester av barrträd, ensam eller i klungor.

Hatten är 2-8 cm; konvex med en inåtkrökt kant, blir i stort sett konvex, platt, eller centralt insjunken med kanten något vågigt; fuktig som ung; gul; har, åtminstone över mitten av hatten små brunaktiga till gråaktiga fjäll. Skivorna är fästa vid basen; täta; gulaktiga. Stammen är 2-8 cm lång; 0,5-1 cm tjock; mer eller mindre lika tjock; ihålig; ljust gul. Köttet är gult till ljusgult. Har ingen speciellt lukt och smak. Sporavtrycket är vitt.