Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Kantmusseron

Vetenskapligt namn:
Tricholoma sejunctum
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Tallskog

Hatt 5 - 12 cm bred, och köttig. Skivorna är först vita, sedan gulaktiga åtminstone i eggen. Foten är 5 - 10 cm hög, 1 - 3 cm tjock, kraftig, ofta med vidgad bas.