Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Grynsopp

Vetenskapligt namn:
Suillus granulatus
Ätbarhet:
** God matsvamp
Vegetation:
Grynsopp växer i barrskogar med tall på kalkhaltig mark

Hatten är 2-10 cm bred, välvd och slät. Färgen varierar från ljusbrun till rödbrun. Hatthuden är slemmig som våt och klibbig vid torka.

Rören är som ung ljusgula, rörmynningarna små och med ljusgula vätskedroppar. Som gammal är rörmynnigarna smutsgula och som större något kantiga.

Köttet är gulvitt, som ung fast, senare mjukare. Doften är mild, fruktaktig. Svampen har en mild smak.