Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Örsopp

Vetenskapligt namn:
Suillus bovinus
Ätbarhet:
* Ätlig
Vegetation:
Tall och granskog

Svampen växer med tall och trivs på sandig mark längs skogsvägar och på tallhedar. Hatten är välvd till utbredd, slemmig i fuktig väderlek, brungul, ibland med rödbrun ton. Rören grågula till brungula, ofta med olivbrun ton, med kantiga rörmynningar. Foten är gulbrun, utan ring. Köttet är gulvitt, segt och elastiskt. Örsoppen är ätlig och hittas ofta på sensommaren i väldiga mängder, men är tyvärr inget man kan rekommendera som matsvamp främst p.g.a. sin skumgummiliknande konsistens.