Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Tallkotteskivling

Vetenskapligt namn:
Strobilurus stephanocystis
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Tallskog

Den här lilla skivlingen växer på tallkottar i eller på marken på våren i April och Maj, men kan också påträffas under hösten.

Hatten är 10-25 mm, konvex till platt, grå till rödaktig ockra, som ung vitaktig. Skivorna är ganska tjocka och breda, vita till svagt benvitt. Stammen är 20- 80 x 1- 2,5 mm, cylindrisk, slät, vitaktig upptill, mot basen ockra till rödaktig ockra. Trots att den växer ur kottar, behöver den inte vara fäst i en kott, utan kan dyka upp tiotals cm från kotten.

Förväxlingssvampar: Det är nästan omöjlig att skilja från strobilurus esculentus som växer på grankottar.