Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Fjällig taggsvamp

Vetenskapligt namn:
Sarcondon imbricatus
Ätbarhet:
* Ätlig
Vegetation:
Granskog

Svampen är en stor, fjällig och vacker art som kan nå en hattbredd på 20-30 cm. Bör plockas som ung för matsyfte.