Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Giftkremla

Vetenskapligt namn:
Russula emetica
Ätbarhet:
† Giftig
Vegetation:
Barrskog

Den här mycket skarpt smakande lilla kremlan växer under sommar till sen höst bland barrträd, speciellt tall.

Hatten är 3-10 cm i diameter, konvex, senare platt eller med en grund fördjupning i centrum, körsbärsfärgad eller blodröd, ibland med ockra-tonade till vita områden, något tunnt fruktkött, bräcklig, glänsande, klibbig som fuktig; hatthuden lätt att peta bort varvid ett rosa till rödfärgat fruktkött framträder, kanten ofta fårad som gammal. Stammen 4.0-9.0 x 0.7-2.0 cm, vit, cylindrisk eller mer vanligen något svullen mot basen, bräcklig. Köttet vitt, rött omedelbart under hattens ytterhud. Smakar väldigt skarpt. Skivorna nedåtlöpande på stammen, gräddvita. Sporavtrycket vitaktigt.