Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Granfingersvamp

Vetenskapligt namn:
Ramaria eumorpha
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Granskog

Granfingersvampen tillhör ett släkte svåridentifierbara fingersvampar. Den har gulaktig färg och växer i samband med granar. Många fingersvampar är milt giftiga. Därför rekomenderas ingen av dem som mat längre.