Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Vitspröding

Vetenskapligt namn:
Psathyrella candolleana
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Längs stigar i lövskog

Den här lilla till medelstora skivlingen växer ensam eller i grupper på gräsmattor, ängar och odlade områden - även i skogen; typiskt nära nyligen döda lövträd, bland rötter, stubbar, och så vidare. Svampen förekommer vanligtvis på våren och försommaren, men ibland på hösten.

Hatten är 3-11 cm; rundad konisk eller konvex som ung, expanderar till att bli i stort sett konvex, klockformad, eller nästan platt. Hatten utveckar ofta grunda radiella skrynklor; torr; honungsgul som ung, ändrar sedan färg markant till svagt brunaktig eller nästan vitt varefter den torkar ut. Som ung är kanten prydd med hängande partiella slöjrester. Då hatten mognar delar den ofta på sig i radiella sprickor på sina ställen. Skivorna är fästa i stammen eller nästan fria från den, vitaktiga till att börja med, blir gråaktiga och slutligen mörkbruna och tätt belägna. Stammen är 4-13 cm lång, 3-8 mm tjock; lika tjock; ömtålig; vit; hålig; och saknar nästan alltid ring, men ibland med löst hängande rester av slöjan i en ringliknande zon. Köttet är mycket tunnt; ömtåligt; brunaktigt till vitaktigt.