Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Sommarticka

Vetenskapligt namn:
Polyporus ciliatus
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Ved av döda lövträd

Den här tickan växer på ved av döda lövträd, oftast på stockar och nedfallna grenar tidigt på våren till sommaren.

Hatten 1-12 cm i diameter, konvex och centralt insjunken, ofta vågig och inrullad i kanten, gråbrun. Stammen är 20-40 x 2-7 mm, vanligtvis central, ofta böjd och tjockare vid basen, gul-brun eller gulbrun. Köttet vitt, läderaktigt. Rören 0,5-2 mm långa, först vitaktiga, senare blekbruna. Porer 4-6 mm, cirkulära. Sporavtrycket vitt.

Förväxlingssvampar: Polyporus ciliatus som utmärker sig genom att ha större cirkulära porer som blir långsträckta med åldern.