Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Svavelgul tofsskivling

Vetenskapligt namn:
Pholiota flammans
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barr och lövskog

Den gula hatten är 4-8 cm, konvex, klockformad, eller nästan platt, täckt med ljust gula flagor. Skivorna täta, gula, ibland med blåa märken och brunaktiga på kanterna. Stammen är 5-10 cm lång, upp till 1 cm tjock, silkeslen nära toppen, stammen har under hatten ljust gula skalor som slutar i en ringzon strax under hatten. Köttet är gult. Svampen luktar inte och smaken är mild.

Svampen växer ensam eller i klungor på barrträd under sommaren och hösten.