Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Gul flamskivling

Vetenskapligt namn:
Pholiota alnicola
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Lövskog

Den här gula lilla skivlingen växer i klungor på död ved av lövträd och ibland på trä av barrträd under sensommaren och hösten.

Hatten: 3-6 cm; konvex, blir i stort sett konvex eller nästan platt; som färsk klibbig; gul, blir mörkt gult och utvecklar rostfärgiga eller olivgröna nyanser; ganska jämn, men ibland med fibrer eller små tofsar nära kanten. Skivorna är fästa i fäst stammen; vitaktiga eller svagt gula i början, senare blir de smutsigt brunaktigt gula eller rostbruna; först täckt av en vitaktig till gulaktig partiell slöja som snabbt försvinner. Stammen 4-8 cm lång; upp till 1 cm tjock; ljusgul vid toppen som unga, blir brunaktig från basen upp; med en ringzonen till följd av den partiella slöjan; ofta täckt med fibrer, men inte riktigt fjällande. Köttet blekt gul. Sporavtrycket är rostbrunt.