Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Gyllenskivling

Vetenskapligt namn:
Phaeolepiota aurea
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Gräsmattor och skogskanter

Gyllenskivling eller kallad gyllentofs- skivling är en mycket vacker svamp. Inte så vanligt förekommande i de nordliga länen. Vet inte om den är ätlig. Finns inte i våra svampböcker.