Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Pluggskivling

Vetenskapligt namn:
Paxillus involutus
Ätbarhet:
† Giftig
Vegetation:
Gräsmattor och skogar

En vanlig giftsvamp. Växer ofta på gräsmattor, men förekommer också i skogsmiljö. Svampens hatt utbredd, plan eller trattformad, ofta med svag puckel i mitten, brun, slät, i väta klibbig. Hattkant länge inrullad. skivor gulvita till ljust gulbruna, vid tumning brunfläckiga. Vidfästade till nedlöpande. Foten är gulvit till gulbrun, avsmalnande mot fotbasen.