Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Rynkhätta

Vetenskapligt namn:
Mycena galericulata
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Lövskog

Den här lilla skivlingen trivs på ruttna loggar och stubbar i lövskog och orsakar en brunaktig röta i kärnved; växer i täta klungor (men ibland ensamma eller spridda); under hösten.

Hatten 1-6 cm; i stort sett konisk, blir i stort sett klockformad och oftast behåller en central bula; vagt räfflad radiellt; brun till gråbrun eller smutsig brun, ofta med en mörkare brun mitt. Skivorna knutna till stammen; vitaktiga, blir ofta rosa med tiden. Stammen 5-9 cm lång ovanför substratet, 2-5 mm tjock; ihålig; vitaktig i toppen, brun nedanför. Köttet är obetydligt; vitaktig till blekt brunaktigt. Sporavtrycket är vitt.