Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Strecknagelskivling

Vetenskapligt namn:
Megacollybia platyphylla
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Granskog

Hatten 4-10 cm i diameter, halvsfärisk, senare blir mitten av svampen insjunken med en liten bula i mitten, mörkgrå-brun med en ochra nyans, något randig yta, kanten något söndertrasad. Stammen 3-5 x 1-1.3 cm, samma färg som hatten. Kött vitt. Smakar bittert, ingen speciell lukt. Skivorna mycket breda, gräddvita. Sporavtrycken vita.