Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Mörk röksvamp

Vetenskapligt namn:
Lycoperdon nigrescens
Ätbarhet:
* Ätlig
Vegetation:
Barr och lövskog

Fruktkropp 2.0-5.0 cm lång, 2.0-3.5 cm bred, rund till päronformad. Som mogen är mörk röksvamp normalt brun till mörkbrun. Den skiljer sig från andra äggsvampar genom att ha små taggar på ytan som är lutade med fina krokar i spetsen. Taggarna kan så småningom falla bort och lämna ett nätliknande mönster på ytan.