Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Vecknavling

Vetenskapligt namn:
Lichenomphalia umbellifera
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barrskog, sumpmark

Denna lilla svamp är faktiskt en lav. Mycel av vecknavling är i symbios med grönalgen Coccomyxa och bildar små kroppar i närheten av basen på svampen.

Hatten är 5-15 mm bred, konvex med insjunken mitt, genomskinlig. Kanel till brunfärgad, gulaktig med tiden. Lukt och smak obefintlig. Skivorna är avlägsna från varandra, måttligt breda. Blek gulaktiga. Skivorna är 10-25 × 1-2 mm, cylindriska med vit tomentum vid basen. Bruna, blekare nedan.