Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Pudrad trattskivling

Vetenskapligt namn:
Lepista nebularis
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Löv och barrskog

Den här medelstora till stora skivlingen växer ensam eller utspridd, ofta i ringar i löv och barrskog under hösten och senhösten.

Hatten är 4-25 cm; konvex, platt, lite insjunken, ofta oregelbunden och förvrängd. Färgen är grå till brungrå och mörknar inåt mitten. Kanten är inrullad till att börja med och blir senare vågig. Skivorna är breda, fästa i stammen och löper ned längs den. Stammen är 5-15 cm lång, upp till 4 cm tjock; med en utvidgad bas; ganska slät, eller med små brunaktiga fibrer. Köttet är vitt och tjockt.

Svampen ansågs tidigare vara ätbar men rekommenderas inte längre som matsvamp.