Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Läckerriska

Vetenskapligt namn:
Lactarius deliciosus
Ätbarhet:
*** Läcker matsvamp
Vegetation:
Tallskog

Läckerriska, eller tallblodriskan som den också kallas, trivs på kalkrik mark och bildar mykorrhiza med tall, sällan med gran. Den växer främst i tallskogar, men även i blandskogar, liksom i parker. Läckerriskan är en mycket god matsvamp som lämpar sig bra att steka.

Hatten är 3-15 cm i diameter; först konvex, blir i stort sett konvex, plan eller grunt vas-formad; något klibbig. Kanten kan ibland vara inrullad som ung. Den är morots orange eller orange som färskt eller när den växer i skuggan, men blir snart matt brungul eller smutsigt brun. Den har ofta koncentriska zoner av mörkare färg. Skivorna är bifogade till stammen; orange; färgas sedan mot grönt och blir ofta helt grönaktig på då svampen är gammal. Stammen är 2-6 cm lång; 1-3 cm tjock; orange; mer eller mindre lika tjock; slät och ihålig. Köttet är vitaktigt till svagt orange. Mjölksaften är röd.