Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Trollhand

Vetenskapligt namn:
Hypocreopsis lichenoides
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Lövskog

Trollhanden hör hemma bland sporsäcksvamparna. Sporsäcksvampar (Ascomycota) är en mycket stor grupp av svampar med omkring 45000 beskrivna arter. Man märker dock inte mycket av dem i naturen, eftersom de flesta har mycket små fruktkroppar.

Trollhandens utbredda stroma är 2-10 cm brett, med fingerlika, tilltryckta lober i kanterna. Det är dessa lober som gett svampen dess svenska namn. Den är först gulbrun och konidiealstrande, sedan rödbrun och svartprickig av peritheciernas mynningar. På grövre stammar eller kvistar blir fruktkroppen ganska sammanhållen, men på klenved kan den som en hand greppa runt kvisten.