Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Svavelgul slöjskivling

Vetenskapligt namn:
Hypholoma fasciculare
Ätbarhet:
† Giftig
Vegetation:
Barrskog

Växer klungvis på främst lövträdsstubbar. Hatten är 2-5 cm och gul till ljusbrun. Fot gul. Skivor först gulgröna, sedan svartaktiga. Smak bitter.

Svampen innehåller ett gift som kan framkalla illamående, kräkning, och diarré. Symptomen inträder 5-10 timmar efter konsumtion.

Förväxlingsvampar:
Den ätliga rökslöjskivlingen, men svavelgul slöjskivling är bitter i smaken och har gulgrön färg på skivorna.