Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Narrkantarell

Vetenskapligt namn:
Hygrophoropsis aurantiaca
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barr och lövskog

Klassisk förväxlingssvamp till kantarellen från vilken den skiljer sig genom sina tunna, tätt sittande skivor samt sin fint filtludna hattöversida. Narrkantarell är ofta mer tunnköttig och starkare orange i färgen än kantarell. Hattöversidan är alltid filtartad som ung hos narrkantarellen, medan hattöversidan hos kantarell är mer slät och glatt. Största skillnaden till den ätbara kantarellen, är att den har åsar, inte skivor under hatten.

Svampens hatt är utbredd till trattformad, som ung matt, filtluden, som äldre slät, gulaktig till orange. Skivorna är nedlöpande, gaffelgrenade, tunna, orangefärgade. Foten är ofta tunn, av samma färg som hatten.