Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Bockspindling

Vetenskapligt namn:
Cortinarius traganus
Ätbarhet:
† Giftig
Vegetation:
Barr och lövskog

Denna skivling har en konvex till klockformad hatt som är silvrigt violett och 5-8 cm i diameter.

Den vridna, ofta klubbformade stammen är 5-12 cm lång och 0.6-1.2 cm tjock, också silvrig violett och ibland rostbrun runt slöjzonen. De ganska breda skivorna är jämt fördelade och ljusgrå-blå till kanelbruna.

Växer oftast med lövträd, men finns också bland barrträd, ofta på sur jord.