Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Toppig giftspindling

Vetenskapligt namn:
Cortinarius rubellus
Ätbarhet:
†† Dödligt giftig
Vegetation:
Mossig granskog

Hatten är rödbrun till gulbrun, matt, filthårig, vanligen toppig men ibland med tillplattad mitt. Skivorna är tjocka, rödbruna, relativt glesa. Foten är rödbrun, klädd med oregelbundna gula band.

Den roppiga giftspindlingen är en av nordens farligaste giftsvampar. Giftet i toppig giftspindling heter orellanin. Giftet har främst en njurskadande effekt på människor. Orellanin förstörs inte vid upphettning, så avkokning av svampen eliminerar inte giftet.

Misstänker man att man fått i sig svampen skall man framkalla kräkning och ge rikligt med medicinskt kol. Sjukhus skall uppsökas snarast.

Undvik att plocka svampar med bruna skivor för att undvika förväxlingar.