Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Luddfingersvamp

Vetenskapligt namn:
Clavaria purpurea
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Fuktig skog med mycket mossa

En mycket vacker och speciell svamp.