Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Trattkantarell

Vetenskapligt namn:
Cantharellus tubaeformis
Ätbarhet:
*** Läcker matsvamp
Vegetation:
Fuktig granskog

Den här svampen växer ganska sent på hösten och kallas även höstkantarell.

Hatten är 2-5 cm i diameter, tunn, navlad till trattformad, ovansidan är gulbrun till brunsvart. Hattens undersida har gula till gråa grenade åsar som löper ner på foten. Foten är 5-8 cm långt och 0.4-0.9 cm i diameter, ihålig, brungul till gul.

Sporavtrycket är gulaktigt.

Svampen har förväxlats med Toppig giftspindling (Cortinarius rubellus), vilket är överraskande eftersom svamparna ser mycket olika ut.