Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Rödgul trumpetsvamp

Vetenskapligt namn:
Cantharellus lutescens
Ätbarhet:
*** Läcker matsvamp
Vegetation:
Fuktiga och mossiga barrskogar, helst kärrkanter.

Hatten är 2-6 cm bred, trattformad, vågig, nästan fransig på kanten, ovansidan gulbrun, undersidan klart orangegul. Svampen har inga skivor. Hattundersidan är rynkad, lågådrig eller nästan slät. Köttet är mycket tunnt.

Förväxlingsvampar: Rödgul trumpetsvamp är mycket lik Trattkantarell (Cantharellus tubaeformis), som har brungul, grågul eller nästan grå, tydligare ådrig hattundersida. Som matsvamp är båda arterna lika goda.