Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Rosenmusseron

Vetenskapligt namn:
Calocybe persicolor
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Magra gräsmattor

Den här medelstora skivlingen växer ensam eller utspridd i små grupper på gräsytor; vanligtvis på odlade områden under sommaren och hösten.

Hatten är 1-3 cm i diameter, matt och torr. Färgen är rosa till rödaktigt brun. Skivorna är fästa i stammen, ibland med ett hack - eller nästan fri från stammen som mogen. Skivorna är vita. Stammen är 2-5 cm lång och 1 cm tjock; blir ihålig med tiden; färgad som hatten. Köttet är vitaktigt och tunnt.