Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Djävulssopp

Vetenskapligt namn:
Boletus satanas
Ätbarhet:
† Giftig
Vegetation:
Lövskog på kalkrik mark

Djävulssoppen är den enda giftsvampen bland sopparna. Den är en stor och köttig sopp med ljusgrå, 10–25 cm bred hatt, röda porer och uppsvälld, röd och finmaskigt nätådrig fot. Köttet är gulvitt och blånar något i snitt. Smaken är mild och
sötaktig. Lukten hos äldre exemplar är obehaglig. Den är en sommar- och höstsvamp.

Arten är mycket sällsynt och känd bara från ett fåtal lokaler på Öland och Gotland i Sverige och Korpo i Finland.

Arten är giftig men ej livsfarlig.