Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Grantaggsvamp

Vetenskapligt namn:
Bankera violascens
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Mossiga äldre granskogar på kalkrik mark

Grantaggsvampen är en marklevande art, vars fruktkroppar kommer fram under hösten. Hatten är violettgrå eller gulaktig till purpurbrunaktig med ljusare kant, 5–17 cm bred. Ovansidan av hatten är torr, först filtluden och senare kal med uppspruckna glesa fjäll, utan inväxta
förnarester (till skillnad från många andra taggsvampar), ibland är flera hattar sammanvuxna. Taggarna är 6–7 mm långa, först vita, sedan gråaktiga, nedlöpande. Sporpulvret är vitt. Fruktköttet är ej zonerat i tvärsnitt, det är ganska mjukt, vitaktigt till lilagrått i hatten och purpuraktigt i foten. Foten är ofta förgrenad och avsmalnande mot basen, något filtartad och har samma färg som hatten, eller är något mörkare brun, vanligen med en svagt violett färgton. Svampen har en säregen kryddlik lukt som påminner om fänkål eller curry. Grantaggsvampen finns spridd i stora delar av Sverige. Svampen förekommer även i västra Norge som har ett fuktigt klimat. Den finns också på flera platser på Själland och Jylland i Danmark. Svampen är ovanlig i hela Europa, den är rödlistad i Tyskland, Polen och Danmark.

Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden i barrskog.