Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Talltaggsvamp

Vetenskapligt namn:
Bankera Fuligineoalba
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Tallskog

Växer i tallskog. Oduglig som matsvamp.