Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Hednavling

Vetenskapligt namn:
Arrhenia rustica
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Sandiga vägar och trädgårdar

De första exemplaren av den här svampen kan ses så tidigt som i slutet av maj eller början av juni. Tillväxten fortsätter sen i varierande grad ända till den sena hösten.

Växtplatser är bland annat igenväxta sandiga vägar, lekplatser, parker, trädgårdar och övergiven mark.

Svampen växer ensam och iland i grupper med ett fåtal svampar. Eftersom detta är en obetydlig liten brun svamp, är få människor intresserad av den.

Hatten är vanligen ca 1 cm i diameter. Ibland är diametern knappt 0,5 cm och den största av dem är mindre än 2 cm. Ytan är gråbrun eller brun, med radiella ränder och nav. Skivorna är få och glesa, med ljus färg, gråaktiga eller bruna. Foten är tunn, slät, grå-brun, och längden 1-2,5 cm.