Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Svampboken

Mörkringad flugsvamp

Vetenskapligt namn:
Amanita porphyria
Ätbarhet:
O Ej matsvamp
Vegetation:
Barrskog

Den här svampen växer i nordliga bredgrader bland barrträd och utmärker sig genom sin uppsvällda bas, dess bruna hatt, och dess gråaktiga slöjrester och ring. Stammen har ofta gråaktiga fibriller, ibland i vaga zoner under ringen.

Hatten är 3-12 cm; konvex, blir i stort sett konvex, ofta med en bula i mitten; klibbig när det är vått; gråbrun till brun eller lila brun; ofta med spridda grått till lila grå rester. Skivorna är fria från stammen eller fäst vid den, vit, ibland gråaktiga. Stammen är 5-12 cm lång, 1-1,5 cm tjock; mer eller mindre lika tjock; slutar i en basal knöl som är kantad eller har krage; med en gråaktig ring och grå fibriller under ringen, ofta arrangerade i sparrar eller zoner; den gråaktiga volvan ibland lämnar fragment på den nedre stammen.