Punkten getingar på kartan. Koordinat: N 64.93182°, E 19.14947°