Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

GPS Koordinater


Slå upp koordinaterna för en adress

Här kan ni slå upp GPS-koordinaterna för en adress på en förstorningsbar karta. Vill ni precisera koordinaterna kan ni flytta punkten genom att ta tag i den med musen. Koordinaten för punkten updateras i realtid i ett textfält. Ni kan också spara punkten till databasen genom det här formuläret om ni vill.

(Ps. Adressen skall vara på respektive lands huvudspråk, dvs. finska i Finland)