Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Integritetspolicy

Ändring i policyn 9.10.2018 - Från och med 9.10.2018 sparas inte längre email-adresser i databasen och alla gamla adresser har tagits bort.

Naturplats hantering av dina personuppgifter

Naturplats värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och denna integritetspolicy är framtagen i enlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning nr 2016/679 eller GDPR. Följande integritetspolicy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.

Vilka personuppgifter behandlar vi

De personuppgifter vi behandlar består av dit namn i fall ni använt det som användarnamn. I fall du inter använder ditt riktiga namn som användarnamn, vet vi inte ert namn.

Varför behandlar vi personuppgifter

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig. Dina uppgifter används för att du ska kunna ta del av våra tjänster och för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, skicka direktmarknadsföring till dig (så länge du inte tackat nej till att dina uppgifter används för sådan marknadsföring) och för statistikändamål.

Integritetspolicyn vilar på de lagar och regleringar som utformats inom ramen för den Allmänna dataskyddsförordningen, eller GDPR.

Vilka delar vi personuppgifter med

Naturplats delar inte era personuppgifter med någon tredje part.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Naturplats sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi omgående bort dina personuppgifter, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

Användarens rättigheter

Användaren äger alltid rätten till sin information. En användare kan när som helst begära att få ta del av sin information. En användare har rätt att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade. En användare har också rätt att begära att få sina uppgifter raderade. En användare har rätt att få en kopia på sina personuppgifter i ett strukturerat format. En användare har rätt att göra invändningar mot Naturplats hantering av personuppgiftsdata. Kontakta i så fall support@naturplats.com.

Cookies

Naturplats använder sig också av ”cookies”. En ”cookie” är en liten textfil som en webbplats ber din webbläsare att spara på din dator. Cookies används av de flesta webbplatser idag för att ge dig som besökare access till funktioner och för att komma ihåg dina inställningar. För Naturplats del används denna information för att förbättra både webbplatsen och din upplevelse hos oss. Utan Cookies kommer större delen av webbplatsens funktioner att sluta fungera. Du har dock valet att kunna stänga av Cookies, vilket du gör i din webbläsares inställningar.

Om du vill veta mer

Kontakta Naturplats på support@naturplats.com. Mikael Sundfors är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.