Naturplats

Resursen för naturinformation och GPS koordinater

Fotoalbumet

Här kan du lägga in ett nytt foto i fotoalbumet. Fotots storlek har ingen betydelse. Om fotot är för stort minskar uppladdningsfunktionen ner det till hanterbar storlek. Bara jpg-filer stöds. Om ni är inloggad används ert användarnamn som namnet på fotografen.